باید و نبایدهای کسب و کار

بدون دیدگاه
برای انجام هر کار و فعالیتی در زندگی، ”باید”هایی وجود دارد که اگر از آن ها پیروی کنید، می توانید موفق باشید؛ برای استفاده قانونی از یک خودرو در بزرگراه،…

اقتصاد دانش‌ محور

بدون دیدگاه
امروزه حرکت در مسیر توسعه پایدار بر صنعتی مبتنی بر دانش و فناوری بنا شده است و میزان محصولات دانش‌بنیان تولیدشده در یک منطقه به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تحقق اقتصاد…
فهرست