خدمات آموزشی

نیاز به آشنایی با قوانین تجارت، بیمه، مالیاتی، مالی و حسابداری، نحوه مدیریت و سازماندهی یک بخش و همچنین تبعات حقوقی قراردادهای تجاری و… برای شرکت‌های دانش‌بنیان اجتناب ناپذیر است. آموزش و ارایه چنین خدماتی از مسیر آموزش توسط خبرگان هر حوزه برای بنگاه‌های اقتصادی لازم و ضروری بنظر می‌رسد. در همین راستا، برنامه های آموزشی با عناوین لازم و مرتبط با موضوعات شرکت‌های دانش‌بنیان در سر فصل‌های این درستورالعمل ارائه می‌شود.

سرفصل دوره‌های آموزشی

۱. آشنایی با روش تنظیم اظهارنامه و صورت‌های مالی

۲. آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و روش تنظیم و شرایط آنها

۳. آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم و شرایط شمول معافیت آن به شرکت‌های دانش بنیان

۴. آشنایی با روش محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش

۵. آشنایی با طرحهای توجیهی کسب و کار و اجزای آن

۶. آشنایی با قانون کار،قراردادهای پرسنلی و حقوق و دستمزد

۷. آشنایی با قانون تأمین اجتماعی (افراد – قراردادها)

۸. آشنایی با تنظیم قراردادهای خرید، فروش، سفارش، ساخت، اجاره و …

۹. آشنایی با قانون تجارت(بخش شرکت‌ها و موسسات)

۱۰. آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری به خصوص برای شرکت‌های دانش بنیان

میزان حمایت

– ثبت نام در دوره‌های آموزشی برای تمامی شرکت‌های دانش بنیان با %۶۰ تخفیف تا سقف ۲نفر در هر دوره مقدور می باشد.

– نفرات متقاضی مازاد هر شرکت با پرداخت تمامی هزینه‌های دوره امکان ثبت نام و شرکت در دوره را دارند.

نحوه دریافت حمایت

شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی دانش‌بنیان به آدرس tms.daneshbonyan.ir درخواست حضور در دوره­‌های آموزشی مشخص شده را ثبت نمایند.

فهرست