دبیرخانه دائمی انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان :

کرمان ، میدان آزادی ، خیابان استقلال ، کوچه شماره ۱۲

ساختمان امور تشکل های اتاق بازرگانی ، صنایع ، معاون و کشاورزی استان کرمان

تلفن تماس : ۵۲۶۶ ۳۲۵۳ ۰۳۴

تلفن همراه: ۱۹۹۹ ۸۴۷ ۰۹۱۳

فکس : ۵۲۷۰ ۳۲۵۳ ۰۳۴

پست الکترونیک : Info@Daneshbonyan-kr.ir

کدپستی : ۷۶۱۷۷۹۵۷۹۵

فهرست